– Vi ønsket en tilbakemelding fra Solheim om han hadde tillit til styret. Når denne tilbakemeldingen ikke kom, kunne vi ikke vente lenger fordi situasjonen i selskapet var i ferd med å bli helt utålelig, sier Einar Steensnæs.

Feilaktige oppslag

Årsaken til at styret ba om en tillitserklæring er det Steensnæs mener er flere feilaktige oppslag i pressen om selskapet.

– Styret kom til at den eneste måten å sikre selskapet arbeidsro på var at vi stilte våre plasser til disposisjon. På denne måten håper vi også å kunne bidra til å punktere utspillene, fortsetter han.

Steensnæs sier at de groveste påstandene er at styret har bedt to varslere om å slutte.

– Dette er meget langt fra virkeligheten. Styret har tvert imot lagt vekt på å gi varslere beskyttelse. Den siste tiden har vært tøff for meg som styreleder, men den har vært enda tøffere for de ansatte som er blitt møtt med feilaktige oppslag som har vært sterkt skadelige. For å sette en stopper for dette, valgte styret å gå av, sier Steensnæs.

Ingen avklaring

Han sier at styret ba statsråden om en avklaring om styrets stilling, men at det nå ikke var mulig å vente på Solheim lenger.

– Det ble uholdbart av hensyn til selskapet. Derfor er det nødvendig at styret stiller sine plasser til disposisjon, sier Steensnæs.

Styreleder Einar Steensnæs skal møte Solheim fredag formiddag for en videre utdyping av styrets beslutning og vurdering.

Dagens Næringsliv har i flere artikler omtalt forholdene i Norfund, blant annet har avisen skrevet om at varslere er blitt bedt av styret om å slutte. Disse opplysningene, som Steensnæs karakteriserer som «grovt feilaktige», førte til kraftige reaksjoner fra Erik Solheim.

Statsråden var særlig oppbrakt over at Norfund-styret ikke informerte ham om at de to varslerne var blitt bedt om å si opp, noe de aldri ifølge Steensnæs, ble bedt om å gjøre.