Programmet ble sendt i mai 2007, og det ble framsatt flere påstander som de to dykkerne og deres organisasjon Nordsjødykkeralliansen (NSDA) fant krenkende.

– TV 2 har krenket menneskerettighetene til Engebretsen og Engh. Vi krever oppreisning etter rettens skjønn for de krenkelser vi mener har funnet sted, sier advokat Marius Reikerås som fører saken for de to dykkerne. De har støtte fra NSDA.

– I forhold til de utsagnene som er angrepet, er det ikke grunnlag for noen beklagelse. Vår påstand vil være full frikjennelse og tilkjennelse av sakskostnader, svarer advokat Sigurd Holter Torp som representerer TV 2.

Troverdighet

I TV 2-programmet ble de to talsmennene for dykkerne beskyldt for blant annet å ha forsøkt å presse penger ut av dykkere som har fått kompensasjon utbetalt fra staten. De ble kraftig angrepet av dykkere i den konkurrerende organisasjonen Offshoredykkerunionen (ODU).

Det reises i dokumentaren spørsmål om troverdigheten til de to på bakgrunn av opplysninger de har kommet med. Blant annet hevdes det at et møte med daværende statsminister Trygve Bratteli ved åpningen av Ekofisk-feltet i 1971 ikke fant sted. Det hevdes også at en navngitt britisk rådgiver som NSDA skal ha brukt, ikke eksisterer.

Rettigheter

– Det er fremsatt en rekke påstander som vi krever at TV 2 skal verifisere. Klarer de ikke det, har de krenket Engh og Engebretsens menneskerettigheter. Dette er en sak som vil gi prinsipielle føringer for hvor langt mediene kan gå i å fremme usanne og krenkende ytringer om personer som ikke har makt i samfunnet, sier Reikerås.

– Mine klienter føler seg tråkket på og mener det er kommet fram en rekke misvisende påstander. De er sterkt motiverte for å få en avklaring i rettsapparatet av hva slags rettigheter de har sammenlignet med medienes rettigheter.

Reikerås sier at det ikke er fremmet noe beløpskrav i oppreisning. Det er helt etter rettens skjønn, sier han.

Ytringsfrihet

TV 2 har tidligere avvist å beklage noe i programmet og vist til at de to nordsjødykkerne fikk muligheten til både å se programmet på forhånd og kommentere påstander som framsettes der. Det ville de ikke.

– Retten skal ta stilling til om det foreligger rettsstridig ærekrenkelse. TV 2 er av den bestemte oppfatning at det gjør det ikke, sier advokat Sigurd Holter Torp til NTB.

– Når Engh og Engebretsen hevder at deres menneskerettigheter er krenket, må vi huske at også ytringsfriheten er en menneskerettighet. Den er hjemlet både i Den europeiske menneskerettskonvensjonen og i den norske Grunnloven.

Det er satt av to uker til saken, og over 30 vitner skal forklare seg.