Fra Rena leir i Østerdalen, fire mil fra grensen til Sverige, har Forsvarets spesialkommando (FSK) hovedansvaret for å "bistå politiet i bekjempelse av offshore terroranslag," ifølge politiets egen beredskapsplan.

Fire politidistrikt langs kysten har det formelle ansvaret for plattformsikkerheten. I praksis er det spesialkommandoen - eventuelt sammen med oslopolitiets beredskapstropp Delta - som skal rykke ut på et terrorangrep mot plattformer. Flere kilder BT har snakket med sier at selv om de lokale politidistriktene har sine utrykningsenheter, vil det neppe være aktuelt å sende dem først ved et terrorangrep offshore.

De topptrente spesialsoldatene i FSK øver regelmessig på å slå tilbake terrorangrep på skip og plattformer. De har trent på å borde plattformer fra sjøsiden etter dropp fra fly eller helikopter.

Uten døgnvakt

For å komme seg fra Rena til kontinentalsokkelen, er spesialsoldatene avhengig av rask transport. Det raskeste vil være helikoptertransport til Gardermoen og Hercules-fly videre.

Men for å frakte FSK-styrken, må Forsvarets Bell-helikopter først sendes fra Rygge til Rena.

Helikopterskvadronen har ikke døgnberedskap, og vil trenge tid på å mobilisere.

Etter en helikoptertur Rygge-Rena-Gardermoen på til sammen 70 minutter, kan styrken reise videre med 335-skvadronens Hercules-fly.

Heller ikke de har døgnberedskap.

Basert på fabrikkenes makshastigheter for fly og helikopter, vil FSKs kommandosoldater minst trenge minst to timer fra helikopteret letter på Rygge til de er fremme ved Troll-feltet. Da er ikke mobiliseringstid, landingstid, fallskjermdropp fra fly eller annet tatt med. Troll, vest for Bergen, er blant feltene nærmest land.

Om det ikke er mulig å få helikopterfrakt til Gardermoen, vil kjøreturen i bil ifølge kartsiden visveg.no ta to timer. Det vil forlenge den totale reisetiden med 38 minutter.

Til Ekofisk-feltet midt i Nordsjøen vil transporten ta 12 minutter lenger enn til Troll. Til Snøhvit-feltet nord for Hammerfest er reisetiden tre timer.

Trener på bording

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland var inntil i fjor øverste leder i Rogaland politidistrikt, som har ansvar for beredskapen på kontinentalsokkelen sør for 62. breddegrad, omtrent ved Måløy.

- I min tid i Rogaland hadde vi aldri behov for bistand fra FSK til en reell hendelse, så jeg har aldri erfart hvordan deres utrykningstid ville vært. Den kontakten vi hadde med dem, knyttet seg til øvelser, sier Gudmundsen.

Årlig deltar FSK i antiterrorøvelsen Gemini, der de sammen med politiet trener på å sikre olje- og gassinstallasjoner mot terroranslag. I sommer var øvelsen for første gang lagt til et landanlegg, på Melkøya ved Hammerfest. Tidligere øvelser har i stor grad foregått til sjøs, senest i Rogaland i fjor.

Ifølge Kjetil Hjertvik i Oljeindustriens landsforening (OLF), samarbeider politi og forsvar tett om risiko og beredskap. Han ønsker ikke å kommentere om plasseringen av FSK på Rena har vært et tema for diskusjon i OLF.

- Plattformene ligger langt til havs. Det vil nødvendigvis ta tid å komme seg ut. Alt dette trenes det jevnlig på, sier Hjertvik.

Sammen med myndighetene skal OLF gå gjennom beredskapen på ny etter terroraksjonene i Oslo og på Utøya 22/7.

Spørsmål i 1993

I tillegg til FSK, er også Sjøforsvarets marinejegere en del av Norges spesialstyrker. Også marinejegerne kan settes inn ved terrorhandlinger, men ifølge Forsvarets operative hovedkvarter er det FSK som har offshoreterror som "primæroppgave". Marinejegerne er stasjonert i Ramsund utenfor Harstad. Ved Haakonsvern i Bergen utdannes marinejegere, og det finnes også instruktører på basen.

FSK var opprinnelig stasjonert på Trandum, rett ved Gardermoen. Da Stortinget vedtok å flytte spesialkommandoen og samlokalisere Hærens jegerkommando i 1993, var daværende stortingsrepresentant Jan Simonsen (Frp) kritisk. Han ba forsvarsministeren vurdere å flytte FSK til Stavanger, nettopp på grunn av nærhet til oljeinstallasjonene de skulle beskytte. Han fikk ikke gjennomslag. Daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst mente FSK måtte holdes sammen med Hærens jegerskole.

BT fikk ikke kontakt med forsvarsminister Grete Faremo i går. Forsvarsdepartementets pressevakt skriver i en e-post at de vurderer dagens plassering av spesialstyrkene som "hensiktsmessig i forhold til de oppgaver disse avdelingene skal løse".

Departementet vil ikke kommentere terrorberedskapen offshore, og skriver at informasjonen er gradert.

Verken politidirektør Øystein Mæland eller justisminister Knut Storberget ville i går kommentere saken.