For første gang har Bokhandlerforeningen gjennomført en undersøkelse som viser folks lesevaner i ferietiden. De spurte er folk som har kjøpt en eller flere bøker de siste 12 månedene.

Hele 68 prosent av befolkningen har kjøpt en eller flere bøker det siste året mens 51 prosent har kjøpt en eller flere bøker de siste tre månedene.

Tallene fra undersøkelsen viser at sommeren absolutt er lesetid, sier Bokhandlerforeningens direktør, Randi S. Øgrey.

Leselysten øker

Undersøkelsen som er foretatt av MMI i løpet av juni, viser også at folk kjøper flere bøker enn før. Hele 45 prosent av de spurte har kjøpt 10 bøker eller flere de siste 12 månedene. I en tilsvarende undersøkelse i 2006 var tallet 40 prosent og i 2003 bare 33 prosent.

Ifølge Bokhandlerforeningen viser MMI-undersøkelsen at bokhandelen holder sin posisjon som det mest attraktive stedet å handle bøker. 54 prosent av de spurte sier at de kjøpte sin siste bok i en bokhandel. Tallet har vært stabilt de siste par årene.

Mer gledelig for foreningen er det kanskje at 54 prosent sier at de også i fremtiden vil handle i en bokhandel. Det er en økning på 52 prosent fra året før.

Nettet kommer

Litt overraskende er det kanskje at oppslutningen om bokhandelen er størst hos de yngste Hele 77 prosent av de spurte mellom 15 og 24 år kjøpte sin siste bok i en bokhandel. For alle andre aldersgrupper er tallene lavere.

Overraskende er det også at bare 7 prosent sier de kjøpte sin siste bok over internett, men hele 20 prosent mener de vil handle bøkene på nettet i fremtiden.

Disse tallene har ikke endret seg særlig siden forrige undersøkelse. I undersøkelsen som MMI hvert år foretar for Bokhandlerforeningen, svarer 16 prosent at de tror de kommer til å handle bøkene sine gjennom en bokklubb. Det er en nedgang på 3 prosentpoeng fra forrige undersøkelse.