I løpet av 2000 ble utlånsveksten gradvis redusert, fra 4 prosent i andre kvartal til 2 prosent i fjerde kvartal. Nå ser det imidlertid ut til at utviklingen har snudd.

–Dette kan henge sammen med at utlånsrenten er redusert med 0,01 prosentpoeng i årets første kvartal, mens den i andre, tredje og fjerde kvartal 2000 steg med henholdsvis 0,3, 0,7 og 0,4 prosentpoeng, skriver SSB på sine nettsider.

Fra utgangen av første kvartal 2000 til utgangen av første kvartal 2001 har utlånene til publikum, definert som kommuner, husholdninger og ikke-finansielle foretak, økt med 13 prosent, eller 155 milliarder kroner.

NTB