Det viser en meningsmåling som Norsk Statistikk (Norstat) har gjort for Utdannings— og forskningsdepartementet, skriver VG

Det regjeringsoppnevnte Kvalitetsutvalget la i vår fram en del innstilling, der en egen kvalitetsmåling av skolene var hovedinnholdet. Forslaget møtte til dels kraftig kritikk, spesielt fra lærernes egen organisasjon, Utdanningsforbundet.

Men både høringsinstansene og folk flest synes at et nytt enhetlig oppslagsverk på nettet om kvaliteten på norske skoler er en god idé´.

66 prosent av de spurte synes det er et godt tiltak at skolenes kvalitet kan rangeres. 28 prosent synes tiltaket er dårlig. 6 prosent svarer "vet ikke".

(NTB)