Men bare 12 prosent mener at USA bør angripe Afghanistan.

Samtidig ønsker 83,4 prosent av de spurte i undersøkelsen at USA bør forsøke å få terroristene utlevert i stedet for å sette i gang et militært angrep mot landet der terroristene oppholder seg, skriver Dagbladet.

I alt 572 nordmenn ble stilt spørsmål om deres holdning til Norges og USA deltagelse i en eventuell militær aksjon mot de ansvarlige for terrorangrepene i USA.