JAN I. ELIASSEN

Myndighetene har i det stille sanksjonert en lovendring som gjør det mye mindre attraktivt å ta jobb i utlandet. Den 21. juni ble det vedtatt nye skatteregler som kommer til å få store konsekvenser for nordmenn ute.

Dobbeltskatt fra neste år

Fra 1. januar neste år må du betale skatt både til futen i det landet du jobber i og til norske myndigheter. Dette må du gjøre i de tilfeller du har en midlertidig jobb utenlands. Skal du unngå å betale skatt til Norge må du rett og slett emigrere eller være borte i minst fire år. Tidligere holdt det å være borte i ett år.

Ifølge advokat May Karin Gytre i revisjons— og rådgivningsfirmaet Ernst & Yong i Bergen opphører skatteplikten til Norge først etter at fireårs perioden er utløpt, og kun hvis oppholdet i utlandet har vært sammenhengende.

Hun peker på at kravene til å få innvilget emigrasjon er strenge. Har man fast eiendom, eller familie i Norge, kan det bli vanskelig å få godkjent emigrasjon i skattemessig forstand.

Skattefritak

Fra 1. januar 2002 får du derimot skattefritak for den skatt som faller på lønnsinntekt opptjent i utlandet. Dette gjelder kun for arbeidsinntekter og ikke andre inntekter, som for eksempel pensjonsinntekter og kapitalinntekter.

Lovendringen innebærer at arbeidstakere som jobber midlertidig i utlandet i noen få år, må levere selvangivelse til Norge på vanlig måte, selv om vedkommende verken har fast eiendom i Norge, familie her eller inntekter i Norge under utenlandsoppholdet. Alle inntekter og all formue skal i utgangspunktet oppgis i den norske selvangivelsen, og skattlegges i Norge. Det gjelder uansett hvor i verden de er opptjent eller befinner seg.

Men ikke nok med det. Den norske utenlandsjobbende arbeidstakeren vil i de fleste tilfeller oppleve at han/hun også blir skattepliktig i utlandet, må levere selvangivelse til arbeidslandet og betale skatt der. Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land, med det formål at dobbeltbeskatning skal unngås. Arbeidstakere kan dermed unngå å bli skattet både i Norge og i utlandet for samme inntekt. Dersom Norge ikke har slik skatteavtale, risikerer man å måtte betale dobbeltskatt.

— Etter lovendringen i juni i år vil det være enda viktigere å undersøke om Norge har skatteavtale med arbeidslandet, og om avtalen begrenser Norges rett til å skattlegge vedkommende under arbeidsoppholdet i utlandet, sier May Karin Gytre.