17 prosent av oss har i stor grad tiltro til at vi får den helsehjelpen vi har behov for, mens 43 prosent i noen grad har tro på det samme, skriver Aftenposten.

Undersøkelsen er foretatt av Norsk Respons på oppdrag for Den norske lægeforening og viser at én av tre har liten tro på at de vil få den hjelpen de har behov for, mens 7 prosent er overbevist om at de ikke vil få nødvendig hjelp hvis de blir syke.

— Dette er positivt. Sånn bør det også være i Norge hvor vi har et av verdens beste helsevesen, sier president Torunn Janbu i Den norske lægeforening.