Tallene kommer fram i Nordisk Statistisk Årbok. Årboka viser også at Norge har det høyeste fødselsoverskuddet i Norden, og ser ut til å få den største befolkningsveksten de neste 40 årene. Befolkningsfremskrivningen tyder på at Norges befolkning vil vokse med 25 prosent de neste 40 årene. Til sammenligning vil Islands befolkning øke 20 prosent og befolkningen i Sverige med 15 prosent. I Danmark er veksten anslått til 5 prosent mens den i Finland vil bli null.

Norge er en økonomisk stormakt i Norden. Norges befolkning utgjør 19 prosent av befolkningen, men står for 26 prosent av Nordens bruttonasjonalprodukt. Sverige har dobbelt så mange innbyggere som Norge med 32 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Ellers viser årboka at Norge og Sverige ikke er enige om hvor lang grensen mellom de to landene er. Norge oppgir at landet har 1.630 kilometers grense til Sverige, mens svenskene mener at de har 1.619 kilometer grense mot Norge. Statistisk sentralbyrå står fast på at den norske målingen er den riktige.