Det viser en undersøkelse som MMI har utført for Sosial— og helsedirektoratet.

Samtidig mener så godt som alle at det er uakseptabelt å være tydelig beruset foran barna, viser undersøkelsen.

Forsker Hilde Pape ved Statens institutt for rusmiddelforskning mener voksne må få lov til å være voksne, selv om de har med barn å gjøre. Fyll er derimot noe helt annet.

– Dersom de voksne er veldig annerledes enn de pleier å være, kan det være skremmende. Hvis de voksne blir mye livligere og mer utadvendte enn normalt, slår seg løs på en positiv måte, kan det også være forlokkende, sier Pape til Aftenposten.

Dekanus og førstelektor Øystein Henriksen ved Høgskolen i Bodø mener det er sterk grunn til å tro at foreldrenes alkoholvaner påvirker drikkemønsteret til ungene. Man bør ikke være synlig beruset, men derimot være en ansvarlig voksen når barn er i nærheten, mener han.

– Alkoholbruken er avhengig av oppdragelsen. Det hjelper lite å være måteholden dersom man aldri snakker med barna om alkoholbruk, om man ikke klarer å sette grenser, eller aldri har oversikt over hva ungene gjør utenfor huset. Da er det annerledes med dem som drikker oftere, men som har nær kontakt med barna. De som vet hvem barna er sammen med utenfor hjemmet, og vet når barna kommer hjem om kvelden, sier Henriksen.