Ferske tall fra European Social Survey (ESS) viser at langt de fleste av oss verken bekymrer oss for kriminalitet eller tror vondt om andre. I tillegg til at 91 prosent føler seg trygge alene i mørket, svarer 94 prosent at de sjelden eller aldri bekymrer seg for å bli offer for vold. 55 prosent er aldri engstelig for innbrudd.

– Det overrasker meg ikke. Trygghetsfølelsen og tilliten til andre mennesker er typisk for små, rike land verden over, der forholdene er oversiktlige og kriminaliteten relativt lav, sier professor i sosiologi Kristen Ringdal ved NTNU til NTB.

Nordisk fenomen

ESS er en stor europeisk samfunnsundersøkelse som gjennomføres annethvert år. Ringdal er nasjonal koordinator for Norge.

Årets resultater viser at mener at folk flest er til å stole på og at de færreste prøver å utnytte oss. Bare danskene har litt større tillit til andre mennesker. Deretter følger finner og svensker. Slik har det vært lenge.

– Til neste år kommer vi med bok om nordiske holdninger og verdier i et europeisk perspektiv, der vi blant annet tar for oss dette fenomenet – sosial kapital. Nordiske land scorer stort sett alltid høyt der, både når det gjelder graden av deltakelse i organisert virksomhet og graden av tillit til andre, forklarer Ringdal.

Heller ikke medieoppslag om økt vold, trusler og bedrageri ser ut til å skremme Ola Nordmann. Er vi naive?

– Jeg kan ikke si noe om hvorvidt mediene gjenspeiler virkeligheten eller ikke, men ESS-tallene tyder i alle fall på at vi ikke lar oss skremme av det som formidles, sier Ringdal.

Nervøse svensker

På lista over hvor mange som har opplevd at de selv eller en person i hjemmet deres er blitt utsatt for vold eller innbrudd, svarer 22 prosent i Norge at de har opplevd dette. I europeisk sammenheng er ikke dette spesielt lite. Likevel troner vi øverst på lista som de minst nervøse og engstelige. 81,5 prosent svarer at de «sjelden eller aldri» kjenner seg engstelige. Til sammenligning svarer bare 62 prosent av svenskene det samme.

Er vi er et traust og uredd folkeslag? Sosialantropologer og statsvitere rister på hodet.

– Vi forklarer det heller med samfunnsstrukturen: Vi er svært godt dekket gjennom offentlige velferdsordninger i Norden. Det skaper både trygghet og tillit, sier professor Oddbjørn Knutsen, som blant annet underviser i komparativ politikk ved UiO.

Litt bønder i byen

I jakten på den nordiske formelen henviser forskere også til at innbyggerne her er homogene, både etnisk og språklig. Det er en likhet som skaper tiltro og trygghet.

– En annen mulig forklaring er den lave graden av urbaniseringen, jo mer urban, jo mer skeptisk, sier Knutsen og får medhold fra Ringdal:

– I Norge er selv de største byene små i internasjonal sammenheng.

Arne Martin Klausen, professor i sosialantropologi og forfatter av «Den norske væremåten», tar enda litt hardere i:

– I manges øyne blir vi rurale, et pottitland. Men det har helt klart sine fordeler å være litt små og perifere.