Tallene kommer fra en undersøkelse foretatt av Markeds— og Mediainstituttet (MMI), på oppdrag fra Stiftelsen miljømerking i Norge. MMI har sett på miljøbevisstheten til om lag 1.000 handlende i hvert av de fem nordiske landene, skriver Dagsavisen.En tredel av nordmennene i undersøkelsen sier at de aldri sjekker om produktene de kjøper er miljøvennlige. Det plasserer oss på jumboplass når det gjelder miljøbevissthet i Norden. Blant svenskene er det bare en av fem som aldri tenker på miljø når de er på handletur. Også dansker og finner er klart mer miljøbevisste enn nordmenn, mens islendingene kommer nesten like dårlig ut som oss nordmenn.- Skuffende og overraskende, sier informasjonssjef Kåre Olerud i Norges Naturvernforbund.