Ta de blide danskene, for eksempel: I snitt spiser hver person i Danmark 105,3 kg kjøtt årlig. Det er 47,5 kg mer enn hver nordmann. Det viser tall BT har innhentet fra Opplysningskontoret for kjøtt.

Danskene troner klart øverst på europatoppen. Gapet er størst i svinekjøtt-inntaket. Vi spiser 35 kg mindre kjøtt fra gris enn gjennomsnittsdansken som jo mer enn gjerne hygger seg med flæskesteg og andre godbiter. Danskene kan likevel ikke måle seg med amerikanernes enorme kjøttappetitt. I supermakten med det store fedmeproblemet er årsforbruket 125 kg. Særlig storfe og fjørfe får bein å gå på «over there».

Ikke så rart da, kanskje, at kjøttaktører her hjemme mener det er grobunn for vekst i det relativt sett magre norske forbruket, som er lavere enn i EU-landene. Gilde har mål om en årlig vekst på minst én prosent. Også Norsvin og Opplysningskontoret for kjøtt synes vi spiser for lite kjøtt.

Det liker Sosial— og Helsedirektoratet og Ernæringsrådet dårlig. De vil heller ha oss til å spise mer frukt og grønt.

— Vi har en forpliktelse i forhold til våre eiere, som er norske bønder, og til forbrukerne som etterspør produktene. Kjøtt er en viktig ingrediens i et sunt og variert kosthold, svarer informasjonssjef Nils Ove Bredvold i Gilde Norsk Kjøtt.

Som eksempler trekker Gilde-talsmannen frem at unge kvinner bør spise rødt kjøtt for å få i seg nok jern, og at svinekjøtt inneholder en for mange overraskende høy andel umettet fett.

Også Opplysningskontoret for kjøtt, som er finansiert av bøndene selv gjennom omsetningsavgiften, mener nordmenn godt kan nyte mer biff og annet kjøttsnadder.

— Vi er opptatt av anbefalingene fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, og ønsker å vri forbruket mot magrere kjøtt og mer renskåret biff- og svinekjøtt. Vi jobber på oppdrag fra den norske bonden. Målet vårt er å fremme omsetningen av norske kjøttvarer, sier markedsanalytiker Live Hokstad.

PS: Hver nordmann spiste i fjor 23,6 kg sjømat, altså omtrent like mye som det vi fortærte av svinekjøtt.