Det viser en undersøkelse som InFact har gjort for VG.

Ifølge undersøkelsen, som ble gjennomført tirsdag, svarer 47,8 prosent at de er mer skeptisk til islam som religion. 36,7 prosent sier deres oppfatning ikke er blitt påvirket, mens 6,5 prosent sier de er mindre skeptisk nå.

Samtidig svarer 30,8 prosent at de er blitt mer skeptiske til norske muslimer etter oppstyret, mens 53,6 prosent svarer at deres holdning ikke er blitt endret. 6,8 prosent sier de er blitt mindre skeptisk til muslimer etter oppstyret rundt Muhammed-tegningene.

Videre tror sju av ti av de spurte at muslimer i Norge vil få det vanskeligere etter oppstyret som har vært den siste tiden.