— Men i årene rundt 1970 foregikk det en massiv overgang fra De til du over hele Norge. Mye skyldtes trolig en sterk påvirkning fra svensk, også i bruken av fornavn, sier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet. Selv har han relativt nylig opplevd en person i Oslo vest som brukte De-formen naturlig i en høflig sammenheng, men han påpeker at dette i dag hører til sjeldenhetene.

— I den grad det brukes, vil nok de fleste uttrykke avstand. Jeg ville selv reagere på «De» som lite respektfullt hvis det ble brukt overfor meg, jeg ville oppleve det som lite hyggelig språklig atferd, sier Lomheim og understreker muntert at han er fra landet.

— Er nordmenn mer joviale i sin omgangsform enn andre - noe som speiles i språket?

— Tysk og fransk er blant språkene som har klare skiller i tiltaleformen, mens engelsk ikke gjør det. Skillet mellom det formelle og uformelle henger ikke bare på bruken av pronomen, høflighet kan uttrykkes på ulike måter. Engelskmenn kan godt uttrykke avstand selv om alle tiltales med «you». Generelt er den språklige omgangsformen i Skandinavia langt mindre formell enn i mange andre land, sier Sylfest Lomheim.