MAGNUS VOLLSETSammenliknet med samme periode i fjor, har salget av kalv og storfe gått ned med syv prosent.Det ble solgt fire prosent mindre svinekjøtt, mens salget av lammekjøtt holdt seg stabilt.Kyllingsalget har økt med syv prosent. Dyrere rødt kjøtt — Prisen på rødt kjøtt er høyere i år enn i fjor, på grunn av redusert tilførsel.Vi vet ikke om kugalskap eller munn- og klovsyke har hatt noen innvirkning på kjøttsalget i Norge, er forklaringen fra informasjonssjef Ove Bredvold i Norsk Kjøttsamvirke.I fjor var det overproduksjon av rødt kjøtt i Norge. Siden i fjor salget gått ned med fem prosent, mens tilførselen har gått ned med tretten prosent.Det produseres nå mindre slikt kjøtt i Norge enn det blir solgt. - Vi har lagre. Det er ikke snakk om å importere kjøtt, sier Bredvold til Bergens Tidende. Mer kylling Salget av hvitt kjøtt har gått opp med ti prosent sammenliknet med de første åtte ukene i fjor. - Vi vet ikke om den store mediefokuseringen på kugalskap har hatt noen innvirkning på salget, sier markedsdirektør i Prior, Arild Husefjeld. Noe av forklaringen er at nye produkter fører til økt salg. Økt fiskeeksport Panerte produkter har hatt en vekst på 60 prosent. Når det gjelder fisk, finnes det ingen tall for salg internt i Norge. Men eksporten har økt.I fjorårets første åtte uker eksporterte Norge 33.600 tonn laks, i år er dette økt til 37.141 tonn. - En av årsakene er at prisene på norsk fisk er lavere i år enn i fjor. Men vi kan ikke utelukke at fokusering på kjøttsykdommer har spilt inn, sier Tom Sebulonsen, rådgiver i Eksportutvalget for fisk.