Båten seilte fra Sverige onsdag, med fikk problemer.

— De tok inn vann og hadde motorstopp, forteller vakthavende ved Søværnets Operative Kommando (SOK) i Danmark til bt.no.

Trolig var det ikke radio om bord, men nordmennene fikk varslet den danske redningssentralen med hjelp av en mobiltelefon.

— De trodde at de var i nærheten av Skagen, men det stemte ikke. Vi satte inn to helikoptre i søket. Både svensk kystvakt og danske redningsskip deltok i redningsaksjone, forteller de fra SOK.

Det viste seg at den norske motorseileren slett ikke befant seg ved Skagen, men tvert i mot like ved Hirtshals.Det gjorde at søket ble konsentrert om et område hvor båten ikke befant seg.

ý De så fyret ved Hirtshals og trodde det var Skagen. De hadde tidligere sagt at de ikke hadde nødraketter om bord, men de må åpenbart ha funnet en. Da de sendte den opp, ble de sett fra Hirtshals, sier vakthavende på SOK.

Redningstjenesten ble varslet, et redningsfartøy sendt ut og den norske båten slept inn til havn. Trolig hadde båten gått ned hvis ikke nødraketten hadde blitt observert.