Det er særlig salget av mat, klær, sko og møbler som har sunket, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Salget av apotekvarer, som folk trenger uansett om de har dårlig råd eller ikke, har derimot hatt en kraftig oppgang. Også kosmetikk selger mer enn før.

Likevel har altså den samlede, ujusterte volumindeksen for detaljhandel gått ned med 5,7 prosent fra i fjor. Den justerte indeksen viser en nedgang på 2,3 prosent. Her er prisøkningen regnet med, slik at det reelle tapet for kjøpmennene ligger nærmere det ujusterte tallet.

Årets februar hadde én dag mindre enn fjorårets, men dette forklarer bare en liten del av nedgangen.

Fra januar i år til februar i år var fallet i detaljhandelen på 0,9 prosent, selv med sesongjustering. SSB mener det er for tidlig å si om dette skyldes en varig økonomisk nedgangsperiode.

NTB