Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at detaljhandelen utenom butikk — som omfatter postordre - gikk ned med 14 prosent i juli i år sammenlignet med juli i fjor.

Butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger omsatte for 1,1 prosent mindre i juli i år sammenlignet med juli i fjor.

Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen med 7,7 prosent i samme periode. Handel i butikk med bredt vareutvalg - hovedsakelig kolonialforretninger - omsatte i volum for 1,7 prosent mer i denne perioden.

Statistisk sentralbyrå gjør oppmerksom på at tallene er korrigert med 0,8 prosent for månedene januar til juni i år.

ýDette skyldes at det i ettertid har vist seg at vi ikke la inn en korrekt korreksjon for prisveksten fra desember 2000 til januar 2001 ved økningen av den generelle momssatsen fra 23 til 24 prosent, skriver SSB.