Folkehelseinstituttets innkjøp av Tamiflu til 1,4 millioner personer ser ikke ut til å ha dempet nordmenns frykt, skriver Dagsavisen.

Ifølge Apotekerforeningen er det hittil i år solgt nesten 24.000 pakker av medisinen, noe som er en 30-dobling sammenlignet med samme periode i fjor.

Professor Lars R. Haaheim ved influensasenteret ved Universitetet i Bergen tror den kraftige økningen i salget skyldes at privatpersoner seg et lager av medisinen.

– Det må nok skyldes medieoppstyret, som nok har skremt mange mennesker. Siden situasjonen kan bli alvorlig, føler nok mange behov for å sikre seg og sin familie, sier Haaheim til Dagsavisen.

FOTO: REUTERS