I forhold til folketallet er kinobesøket i Norge markert høyere enn i nabolandene Sverige og Danmark, viser statistikk utarbeidet av filminstituttene i de nordiske landene.

Ifølge tallene gikk nordmenn 2,5 ganger på kino per år i perioden 1990 til 1998. Tilsvarende tall for Danmark og Sverige er henholdsvis 1,9 og 1,8, skriver Dagens Næringsliv.

Høyere kinobesøk i Norge enn i Sverige kan ha sammenheng med prisen. Gjennomsnittlige billettpris i Norge i fjor var på 49,87 kroner, mens den i Sverige var på 63,30 norske kroner. I Danmark kostet kinobilletten i fjor gjennomsnittlig 42,90 kroner.

Statistikken viser at Hollywood har langt bedre tak på dansker og svensker enn på oss i Norge. Film fra andre europeiske land har en sterkere stilling i Norge.

NTB