Det viser en meningsmåling som Markedsanalyseselskapet InFact har utført for VG. I undersøkelsen sier over fire av ti nordmenn at de varslede renteøkningene ikke vil ha noen stor betydning for deres privatøkonomi.

Samtidig er det omtrent like mange som svarer at de tror renteøkningen vil ha en positiv effekt på deres privatøkonomi, som det er folk som frykter en negativ effekt av rentehevningene.

Undersøkelsen viser også at nesten 21 prosent av de spurte forventer en lønnsvekst i år på over 5 prosent. Mens det store flertallet, bestående av 44,9 prosent, forventer en lønnsvekst på mellom 3 og 5 prosent.