Det viser en undersøkelse som Sentio-Norsk Statistikk har utført for Nationen.23 prosent av de spurte i undersøkelsen svarte at de er svært tilfreds med livet sitt,. 48,7 prosent var meget tilfreds og drøye 20 prosent tilfreds med hverdagen.Folk over 50 er de mest tilfredse. En av tre i denne aldersgruppen er svært fornøyd med livet sitt. Det er dobbelt så mange som de under 30.Enslige mennesker har det ikke fullt så bra. Andelen svært tilfredse øker med fra 17 til 32 prosent, når man har noen å dele husstand med.Det er imidlertid liten forskjell på hvor lykkelige menn og kvinner i Norge er. Inntekt synes heller ikke å virke inn på tilfredsheten i nevneverdig grad. Bare de som tjener mindre enn 100.000 kroner i året, skiller seg noe ut i negativ forstand.På Vestlandet finner vi de mest fornøyde, men det er lite som skiller de ulike landsdelene.