Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) la fredag fram regjeringens nye strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer. Målene for planen er å få ned tallene på antall smittede, og sørge for at alle som er smittet skal få god oppfølging.

Strategiplanen ble lagt fram i forbindelse med en konferanse om den internasjonale aids-dagen lørdag 1.desember. Det var Pluss-Landsforeningen mot aids (Pluss-LMA) som arrangerte konferansen.

Dropper kondomene

Ett av tiltakene for å nå helseministerens mål er å bevisstgjøre folk om hvor enkelt det er å beskytte seg for å unngå hiv og seksuelt overførbare sykdommer

— Den siste seksualvaneundersøkelsen fra 1997 viser at over 85 prosent av heteroseksuelle ikke bruker kondom ved såkalt tilfeldig seksuell omgang, sa Høybråten, og viste til at Norge er det landet hvor det selges færrest kondomer i Skandinavia.

Antallet seksuelt overførbare sykdommer øker også, og over 14.000 personer fikk i fjor diagnosen chlamydia, som er den mest utbredte av disse. De fleste av de smittede er under 25 år, og tallene er sannsynligvis større, siden en god del av tilfellene ikke blir registrert.

Helseministeren er derfor ikke uvillig til å diskutere en subsidiering av kondomer til ungdommer, selv om han mener at det ikke er veien å gå for å øke kondombruken hos folk flest.

Vil ha vekk stigmatiseringen

-Dette er en strategiplan for hele den norske befolkningen, ikke bare for noen risikogrupper, understreket Høybråten, og fikk spontan applaus fra salen.

Og nettopp stigmatiseringen av enkelte risikogrupper er et av problemene som strategiplanen tar sikte på å nedkjempe.

— Jeg har kalt strategiplanen "Ansvar og omtanke" for å vektlegge det personlige ansvaret man har for sin atferd og sin livsstil, sa Høybråten, og mener det er viktig å mane til omtanke for medmennesker for å hindre videre smitte.

Smittesituasjonen i Norge er relativt stabil i forhold til andre land, og Statens institutt for folkehelse antar at mellom 1.700-1.800 personer i dag lever med hivinfeksjon her i landet.

Likevel har det de siste årene vært en økning i antall nysmittede. Hovedårsaken til dette er økningen i antall innvandrere som er hivpositive når de kommer til landet.

Rundt 75 prosent av de personene som hadde hiv i Norge i fjor var smittet i utlandet. Over 60 prosent av disse var personer av utenlandsk opprinnelse, som var smittet før de kom til landet.

Bredere satsing

I motsetning til tidligere strategiplaner har helseministeren i den nye planen lagt vekt på en atskillig bredere innsats på området enn tidligere. Årsaken er ikke minst at hiv nå kan ramme alle, ikke bare personer som defineres som å tilhøre en risikogruppe.

Ikke minst gjelder dette kvinner og barn med hiv, som er et av satsingsområdene i helseministerens strategiplan. I Norge er omtrent 25 prosent av de hiv-smittede kvinner, og denne gruppen har lidd av at fokuseringen i stor grad har vært rettet på menn.

I så tilfelle følger strategiplanen opp FNs handlingsplan for hiv fra juni i år, som nettopp trekker fram at kvinner nå har behov for spesiell oppmerksomhet i hiv-arbeidet.

På verdens aids-dag lørdag 1.desember deltar Dagfinn Høybråten i en solidaritetsgudstjeneste i Oslo domkirke, der biskop Gunnar Stålsett forretter.

(NTB)