Samtidig har den globale Internett-handelen økt med 50 prosent på ett år. De siste 30 dagene har 63 prosent av befolkningen surfet på Internett. I Danmark er det tilsvarende tallet 62 prosent. I fjor var det USA som var konge på Internett-toppen, men Skandinavia har trykt seg forbi.Gjennomsnitt for resten av landene som er med i undersøkelsen, er 31 prosent. Lavest Internett-bruk har Indonesia, Ukraina og Litauen.Det er Taylor Nelson Sofres og Norsk Gallup som har gjort sin årlige undersøkelse på lands sur-fevaner. Undersøkelsen forteller også at handel over Internett har økt med 50 prosent det siste året. USA er på lik linje med i fjor det landet hvor flest handler varer over Internett. I USA har hver tredje Internett-bruker handlet over nettet, mens gjennomsnittstallet er 15 prosent. Folk kjøper stort sett tradisjonelt over nettet. Bøker, musikk, klær og reiser er de vanligste pro-duktene.