Nordmenn har blitt mer intelligente de siste 50 årene, ifølge en studie gjort av Folkehelseinstituttet.

Økning i gjennomsnittlig intelligensscore er observert i mer enn 20 industrialiserte land de siste 40-50 årene, skriver Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider. Norge er intet unntak.

Få søsken gjør deg smartere

Studien har testet 992.274 nordmenn født fra 1938 til 1985.

IQ-en har økt med åtte til ti poeng for dem som ble født i 1938. Den gjennomsnittlige økningen i intelligensen kalles Flynn-effekten.

Testene ble gjennomført på sesjon, da testpersonene var 18-19 år, i nærmere 50 år. Flesteparten av testpersonene var derfor menn, men også 7.902 kvinner ble testet.

Ifølge Folkehelseinstituttet er endret fruktbarhetsmønster en av grunnene til at intelligensen øker. Studien viser at økningen i andelen av små familier, på bekostning av større familier, alene står for en avgjørende andel av Flynn-effekten både i generelle evner og i testene.

– En av teoriene er at foreldrene til små søskenflokker får mer tid med hvert barn. I moderne tid er foreldrene mer beviste på hvordan de forholder seg til barna sine. De hører mer på ungene sine og er opptatt av å forklare ting for ungene på en grundig måte, sier ifølge professor Jon Martin Sundet ved divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Lavere fruktbarhet i Norge

Gjennomsnittlig intelligens avtar noe med økende familiestørrelse, og i Norge har det vært en tendens til at relativt færre føder mange barn. Disse endringene i fruktbarhetsmønsteret kan forklare en del av endringen i intelligens i befolkningen over tid i industrialiserte land, viser forskningen.

Samtidig er det en økning av intelligensen innenfor alle familiestørrelsene.

– Dette kan skyldes generelle faktorer som bedre utdanning, at foreldre er mer opptatt av å stimulere barna intellektuelt, større tilgang til stimulerende spill og tilgang til media er nærliggende forklaringer, sier Sundet på Folkehelseinstituttets hjemmeside.