Siden april i 1999 har 52-åringen fra Stavanger vært fengslet i hovedstaden Colombo på Sri Lanka. Mannen ble i oktober 1999 dømt til 14 års fengsel for seksuelle overgrep mot en 14 år gammel gutt. Mannen anket denne dommen på stedet, og har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Torsdag morgen ble anken avgjort, og familiemannen fra Stavanger kan reise hjem igjen. Avdelingsdirektør Torbjørn Holte i Utenriksdepartementet snakket med mannen like etter at dommen var avsagt torsdag morgen norsk tid. — Han er selvsagt overlykkelig for at dette endelig er over, sier Holte til Stavanger Aftenblad. Frifinnelsen kom ikke overraskende, og dommen skal ha vært veldig klar, opplyser han. Påtalemyndigheten på Sri Lanka kan anke dommen. - De opplysningene jeg har fått til nå tyder ikke på at dommen kommer til å bli anket, sier Holte. Mannen kan nå reise hjem, selv om ankefristen ikke er gått ut.