Selskapet, som er eid av Aker Seafoods, har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen skal ankes.

Det aktuelle patent gjelder en trålanordning med tre trålposer, der det blant annet brukes styrende lodd.

– Dommen er overraskende da vi i retten har anført at det ikke har vært noen økonomisk gevinst for selskapet å benytte seg av den omtalte innretningen, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods ASA i en pressemelding.