Tirsdag undertegnet de nordiske landene en skatteavtale med Isle of Man. Avtalen gir innsyn i finansinstitusjoner og skal hindre skatteflukt.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) sier at avtalen er den første av en rekke avtaler som skal hindre at formuer blir gjemt bort i utlandet for å unngå beskatning.

En konsekvens av avtalen er en ordning med informasjonsutbytte som gir skattemyndighetene tilgang til opplysninger om skattepliktige kapitalplasseringer og inntekter.

– Det er vanskelig å si hvor stort problemet med formuer i utlandet er, men vi har jo sett og vet at de finnes. Derfor er vi opptatt av å sikre oss innsyn, sier Halvorsen til NTB.

Hindre kriminalitet

Avtalen betyr at partene har full rett til informasjonsutveksling i både kriminelle og sivile skattesaker.

– Dette er et svært viktig verktøy i jobben med å redusere skatteunndragelser og illojal skatteplanlegging, understreker Halvorsen.

Hun sier også at innsyn vil være med på å bekjempe hvitvasking av penger og forhindre kriminalitet på et bredt felt.

Halvorsen understreker også at det er enestående at de nordiske landene samt Grønland og Færøyene kan samarbeide og forhandle på vegne av hverandre.

– På denne måten sparer vi penger og vi kan utnytte hverandre ekspertise, sier finansministeren.

Flere avtaler

Halvorsen sier at de nordiske landene kommer til å intensivere forhandlingene med andre såkalte skatteparadis. Målsettingen er å inngå lignende avtaler som den som tirsdag ble inngått med Isle of Man.

Norden har i første rekke valgt å forhandle med Jersey, Caymanøyene, Guernsey, Bermuda, De britiske jomfruøyene, Gibraltar, De nederlandske antiller og Aruba.

UNDERTEGNET I DAG: Finansminister Kristin Halvorsen og Allan Bell fra skatteparadiset Isle of Man undertegner informasjonsutvekslingsavtaler i Oslo tirsdag.
Åserud, Lise