Norge og EU er blitt enige om en avtale som Island og Færøyene ikke har sluttet seg til fordi de mener at deres kvoter er for små.

Overfiske på 50 prosent

Dette har ført til at partene ikke blir enige om en avtale som holder seg innenfor Det internasjonale havforskningsrådets anbefalinger om makrellkvote i Nord-Atlanteren.

Den anbefalte kvoten for 2011 er 646.000 tonn, mens det planlegges for et overfiske på 50 prosent.

Møtes i Finland

— Som nordiske parlamentarikere kan vi ikke bare se på mens myndighetene tillater utplyndring av verdifulle naturressurser. Derfor vil vi igjen oppfordre partene til å gjenoppta forhandlingene, og ikke minst be ministrene om å sikre et bærekraftig fiske i våre egne nordiske havområder, sier Øyvind Halleraker (H) fra Nordisk Råds miljøutvalg i en pressemelding.

De nordiske matministrene møtes i Finland 7. og 8. juli.