På det nordiske statsministermøtet i Reykjavik står fugleinfluensaen på dagsordenen. Så langt er det eneste konkrete resultatet at de nordiske helseministrene skal møtes for å diskutere situasjonen.

Statsministrene er mer konkret når det gjelder samarbeid om innsats ved katastrofer i utlandet der nordiske borgere er rammet.

Bekymrer mange

– Fugleinfluensaen bekymrer mange. Vi følger situasjonen meget, meget nøye. De nordiske statsministrene er enige om sterkest mulig samordning på dette området, sier Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Fogh Rasmussen og hans nordiske kolleger understreker at samarbeid om produksjon og distribusjon av vaksine er et helt avgjørende tiltak.

Krisesamarbeid

Situasjonen etter flodbølgekatastrofen i Asia har fått fart på det nordiske krisesamarbeidet, og tirsdag ble det gjort flere konkrete vedtak.

I tilfelle nye katastrofer skal det opprettes en felles nordisk kriseledelse, det skal holdes felles øvelser, det skal utarbeides felles evakueringsplaner og opprettes samarbeid ved ambassader og konsulater som skal sikre alle nordiske borgere bistand uansett hvilket land de kommer fra. Andre tiltak er felles hjemtransport og felles hjelp til innkvartering.

– Dette er meget viktige tiltak. Det er et konkret eksempel på at det nordiske samarbeidet spiller en rolle i hverdagen, kommenterer statsminister Jens Stoltenberg.