Det er en av målsettingene til en ny nordisk forening, som ble dannet på et møte i København lørdag.

Den foreslåtte loven skal også inneholde reaksjonsmuligheter. Elever som er spesielt fæle til å mobbe kan bli tvunget til å skifte skole. Lærere som passivt observerer mobbing uten å gjøre noe med det, risikerer straffansvar.

Foreningen satser på å bli en paraplyorganisasjon for foreldreforeninger i Norge, Sverige og Danmark, som sammen vil arbeide mot mobbing.

I Norge og Sverige eksisterer det allerede nasjonale foreninger mot mobbing, og i Danmark er en lignende forening på vei.

Første på programmet for den nye nordiske foreningen står en foreldrekongress, som etter planen skal holdes i Bergen til sommeren.