En times kurs i eco-driving har for alltid fjernet ordførerens tunge fot fra gasspedalen. Carl-Olof Bengtsson (59) kjører slik en gammel mann med hatt ville gjort det, mykt, grønt og miljøvennlig. I Volvo, naturligvis. Derfor er vi blitt litt forsinket til ordførerens fotosesjon. Bengtsson håper på å gjenvelges som ordfører i Växjö til høsten, og skal avfotograferes til valgplakaten.

Foretrekker svart/hvitt

Om ikke alle svensker driver eco-driving, så kan alle svensker kjøre på miljøvennlig bioetanol. Mens Norge ennå ikke har innført avgiftsfritak for bioetanol innblandet i bensinen, er dette rådende politikk i Sverige. Og bioetanol kan kjøpes fra 300 bensinstasjoner i Sverige, i Norge er det kun én. Ja, kjører du miljøvennlig i Sverige kan du spare 18.000 kroner i ulike avgifter, viser beregninger svenske miljømyndigheter har gjort.

Ute mellom rødmalte stuer i Småland ligger studioet, og her gjør partikolleger og BTs utsendte seg morsomme på bekostning av ordførerens kjørestil. Selv taler han varmt for bensingjerrige biler, innblanding av bioetanol og eco-driving.

— Man må ta de enkle tingene først, lyder hans filosofi.

Det lukter av fjøs og nyslått eng. I den intense sommervarmen flyr svalene skyhøyt på himmelen. Støvet har så vidt lagt seg på grusveien, og det er som om Emil hvert øyeblikk kunne ha dukket opp med hesten sin. Den svenske bygdeidyllen er over alt, og fremstår som den perfekte grønne kulissen for Sveriges mest miljøvennlige ordfører, men Bengtsson skal avbildes i svart/hvitt.

Sverige følger etter

— Jeg er ingen typisk miljøverner, insisterer han.

Ordføreren vil distansere seg fra den syklende klisjeen med katt, kaniner, en eng med løvetann og et småbruk i Småland. Likevel er han blitt et miljøforbilde for politikere i hele Sverige, ja Europa med.

I fjor lanserte statsminister Göran Persson sin visjon om et Sverige uavhengig av oljen innen 2020. Växjö fyrte sitt fjernvarmeanlegg på olje i 1980, siden har verket gradvis fyrt mer og mer med flis. Fra 1997 har fjernvarmeanlegget så godt som utelukkende fyrt med flis. For varmeproduksjonens vedkommende nærmer kommunen med 78.000 innbyggere seg oljeuavhengighet.

— Sverige burde gjøre som Växjö, pleier jeg å si. Nå har Sverige gjort det, konstaterer Bengtsson.

La om til fjernvarme

Det har Sverige gjort til de grader. Mens Norge så vidt er begynt å lukte på bioenergi, har Sverige og Finland de siste ti årene bygget ut fjernvarme basert på biobrensel i stor skala. Finland produserte 50 terawatt-timer (TW/h) i 2003, Sverige 36. Norge rundet så vidt 1,5 TW/h, i all hovedsak pga. bossbrenning.

Bengtsson bor fire kilometer utenfor sentrum i en enebolig bygd tidlig på 90-tallet. I 2002 fikk de 120 eneboligene i området tilbud om å legge om til fjernvarme. Det var ingen billig fornøyelse. Rør skulle lede det varme vannet inn i huset, varmevekslere og nye varmeovner måtte installeres. For Bengtssons vedkommende kom det hele på 80.000 kroner.

— Vi fikk alle et tilskudd på 20.000 kroner fra staten.

— Men er det butikk?

— Jeg vet rett og slett ikke hvor lang tid mitt anlegg må stå før det har betalt seg ned, kanskje ti år? Varmen er jo billigere, men det har ikke vært så viktig for meg. Når folk bestemmer seg for å legge om, så tror jeg miljøhensynet er like viktig som pengene. Dessuten opplever jeg at selve varmen er bedre enn den du får fra elektriske ovner.

Og argumentene har tydeligvis hjulpet. Nesten alle huseierne i dette området la om i det som til da var Sveriges største omlegging fra el-varme til fjernvarme.

Det er langt igjen før et flertall av svenske husholdninger har lagt om. Bioenergi dekker drøyt 10 prosent av den samlede energibruken i svenske husholdninger. I Finland nærmer de seg 15 prosent. I Norge er tallene så små at de ikke engang er målbare.

Tverrpolitisk enighet

— Miljøvernet har stått sterkt i Växjö siden tidlig på 80-tallet. Det tror jeg har mye å gjøre med at kommunen ligger med skog og innsjøer omkring på alle kanter, sier Bengtsson.

Det er kanskje også forklaringen på at miljøengasjementet i Växjö er tverrpolitisk.

— Vårt miljømål med halvering av CO2-utslippet startet faktisk med Moderaterna (svensk Høyre, red. anm.).

— Alle vi har snakket med peker på deg når miljøpolitikken i kommunen skal forklares. Hvorfor det?

— Det vet jeg ikke, for jeg opptrer ikke annerledes enn andre innbyggere i kommunene og jeg kjører bil til og fra jobben. Når vi har valgt en grønn politikk for Växjö tror jeg det henger sammen med at det er en klok politikk.

Men kommunen har ikke lyktes med alt. På transportsektoren reduseres ikke utslippet.

— Vår kommune kan ikke kjøre andre biler enn alle andre kommuner. Skal det skje drastiske ting på transportsektoren, må det ha støtte både nasjonalt og gjennom internasjonale avtaler, lyder det litt pessimistisk fra ordføreren.

— I mellomtiden kan vi alle drive med miljøvennlig kjøring.

Ordføreren skal kjøre foran og vise vei når vi skal tilbake til Växjö.

— Ikke kjør fra oss, oppfordrer vi.

— Ingen fare, smiler Carl-Olof Bengtsson.

PAUL SIGVE AMUNDSEN