Tidligere frontfigur i den nynazistiske gruppa Boot Boys, Terje Sjølie (30), Trond Ron Jarle Horgen (40) og Jan Petter Larsen (30), ble alle dømt til fem år og seks måneders fengsel i ankesaken som ble avsluttet mandag. Alle er dømt for medvirkning til grovt ran av 3,1 millioner kroner fra Nordea.

Ranerne fikk med seg en pengekoffert, men greide aldri å åpne den før politiet fikk peilet den ved hjelp av radioutstyr.

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i januar ble alle, sammen med Daniel de Linde, dømt til fire års fengsel. De Linde anket imidlertid ikke dommen.

Terje Sjølies forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, sier dommen fra lagmannsretten vil bli anket.

— Vi kommer til å anke straffeutmålingen til Høyesterett. Det er ingen begrunnelse fra lagmannsretten for hvorfor dommen er så streng, sier Lind Iversen til NTB.

Påtalemyndigheten har i begge rettsinstanser bedt om at Sjølie, Horgen og Larsens bør dømmes til forvaring i stedet for vanlig fengselsstraff. Dette synet har lagmannsretten ikke delt med statsadvokaten.

— Det ble ikke løsnet skudd, tatt gisler eller utøvet vold under ranet, heter det i begrunnelsen for at lagmannsretten ikke idømmer forvaringsdom.