Søndag presenterte Dagbladet historien om en tidligere pastor i pinsemenigheten som skal ha brukt u-hjelpsmidler til blant annet sexreiser. Ifølge avisen fikk mannen sparken fra organisasjonen Norsk Nødhjelp i 1999 på grunn av tilsvarende anklager. Nå mener Norad at det er tid for en grundig gjennomgang før de gir fornyet støtte til den tidligere pastorens prosjekter.

Norad kalte inn lederen for hjelpeorganisasjonen til et møte i forrige uke. Da måtte han forklare seg om sexanklager og pengebruk i forbindelse med prosjektet.

I sin forklaring sa den tidligere pastoren at han ikke kjente seg igjen i det som sto i avisen, og at det var noen med «andre motiver» som hadde prøvd å sverte ham. Han sier også at han aldri har tvunget noen til sex eller utnyttet sin posisjon for å oppnå seksuelle tjenester.

Over millionen

– I forbindelse med skoleprosjektet i Sudan vil vi nøye vurdere fornyet pengestøtte. Så langt har organisasjonen fått midler de tre siste årene, totalt 1,28 millioner kroner, sier fungerende direktør i Norad, Ingunn Klepsvik, til NTB.

Norad har også gjennom den norske ambassaden i Khartoum bedt om assistanse for å se pastorens prosjekt i kortene.

– Fra ambassadehold har vi fått beskjed om at de ikke har funnet noe kritikkverdig ved selve prosjektet i Khartoum, sier Klepsvik.

I Khartoum

Den 65-årige, tidligere pastoren som driver prosjektet i Khartoum har siden han sluttet i Norsk Nødhjelp i 1999 bygget opp en lignende organisasjon for vanskeligstilte barn i Afrika og Romania.

I 2005 mottok organisasjonen han leder 200.000 kroner fra Norad til skoleprosjektet i Khartoum. Dette beløpet økte til 500.000 i 2006 og 580.000 i 2007.

– Disse pengene gikk i hovedsak til byggingen av selve skolen, sier Klepsvik til NTB.