— Hjertet mitt blør, sier mor Randi Helene Tillung. Opp til barnesetet i familiens Toyota Hiace er det over en meter. Nora står foran døråpningen og får ikke løftet kneet inn i første trinn - selv om hun prøver hardt.

Av de 1100 som søkte om spesialbil i Norge i fjor, fikk 300 søknaden avslått.

BT skrev i januar at Nav har skjerpet kravene, og nå legger til grunn at søkeren må være helt avhengig av heis eller rampe for å komme inn i bil.

Slagrammede Jostein Mehl, som trente seg opp til å gå noe få skritt etter et hjerneslag, var en av dem som ikke fikk spesialbil som følge av innskjerpingen.

Foreldrene til Nora mener datterens situasjon er vanskeligere. Uten hjelp fra voksne til å løfte, kommer hun seg verken inn eller ut av en bil.

— De snakker om at funksjonshemmede ikke skal diskrimineres. Så begynner det allerede i så ung alder, sier moren.

Hjertet mitt blør

mor Randi Helene Tillung

Halvannet år på vent

Treåringen fra Lysekloster har en medfødt sykdom som svekker musklene. Selv om hun kan gå noen skritt på flatt gulv, er hun avhengig av elektrisk rullestol, arbeidsstol og flere hjelpemidler hjemme, i barnehagen, på ferie og reiser.

Derfor søkte familien om spesialbil i mai 2009. Legespesialist og ergoterapeut bekreftet behovet for slik bil.

  • Vi fulgte rådet om å skaffe alle dokumenter og erklæringer til veie etter prinsippet om aktiv brukermedvirkning. Da ble vi lovet raskere saksgang, sier far, Eivind Meyer.

Men tiden gikk. Først i desember 2010 - mer enn halvannet år senere - begynte Nav Hjelpemiddelsentralen Hordaland å se på saken.

Rystet over saksbehandling

Av et notat fremgår det at en saksbehandler pr. telefon har innhentet medisinske opplysninger fra Noras ergoterapeut.

«Kan gå litt på flatt underlag, dårlig på ulendt terreng. Kan klatre opp i noen stoler», heter det i notatet.

Ergoterapeuten gir uttrykk for at barnet vil ha behov for spesialbil, og hun tilbyr seg å ettersende de siste medisinske rapportene.

Det mente ikke Nav var nødvendig. I stedet ble avslaget på bilsøknaden skrevet samme dag som notatet er datert.

Avslaget begrunnes med at treåringen ikke fyller de strenge kriteriene som gjelder for tildeling av støtte til spesialbil, fordi hun har en viss gangfunksjon og kan komme seg inn og ut av bilen uten hjelp av heis og rampe — stikk i strid med ergoterapeutens vurdering.

Foreldrene er rystet.

  • Vi mener de ikke har gjort jobben sin og at de aktivt har takket nei til opplysninger, sier Eivind Meyer.

Utslitt etter minutters lek

Familien har nå klaget på avslaget og saksbehandlingen. De har også skrevet en klage til Sivilombudsmannen. Men Nav vil bruke nye seks måneder på å behandle klagen.

  • Vi opplever dette som trenering. Det virker helt urimelig at vi, etter å ha ventet på vedtak i halvannet år, skal vente ytterligere seks måneder på grunn av et avslag som bygger på mangelfull innhenting av opplysninger, sier foreldrene.

De frykter hele førskolealderen til datteren vil gå vekk i saksbehandling og venting på tilrettelagt bil dersom Nav eventuelt skulle snu i saken.

Utenfor eneboligen suser Nora av gårde i sin lille elektriske rullestol med fryd i øynene. Mor står klar med nødbremsen.

Men Noras sykdom bremser henne automatisk. Etter noen minutters lek og forsøket på å klatre inn i bilen, henger hun på farens skulder. Helt utslitt. Ønsker ikke kommentere Noras sak

Nav Hordaland ønsker ikke å uttale seg om enkeltsaker og henviser til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Der ønsker de heller ikke å kommentere Noras sak spesielt.

— Alle saker Nav behandler blir vurdert individuelt. Det blir gjort en vurdering ut fra dokumentasjonen som foreligger, og det er funksjonsnedsettelsen som er avgjørende for om vilkårene er oppfylt. Tilsynelatende like saker er ikke nødvendigvis like i forhold til reell funksjonsnedsettelse, sier Tron Helgaker, seksjonssjef for tiltak og virkemidler i Nav.

TRENGER STØTTE: Nora kan suse av gårde i sin kule elektriske rullestol, men mamma Randi Helene Tillung må hjelpe henne både opp i stolen og ut av den. FOTO: Tor Høvik