Vinneren blir offentliggjort på Det nasjonale Museumsmøtet i Loen 5. – 8. september.

Det er museer, kommuner og fylkeskommuner som har sendt inn forslag, og en egen komité nedsatt av Norges museumsforbund har vurdert kandidatene til museumsnorges gjeveste pris.

Felles for alle de tre nominerte museene er samarbeid og arbeid med spørsmål knyttet til tradisjoner og bevaring på en utmerket måte.

Årets museumsjury består av SVs stortingsrepresentant Ågot Valle, (leder), journalist Gudleiv Forr og direktør Tomas Jönsson fra Värmlands Museum.

Sekretær for juryen er generalsekretær Tron Wigeland Nilsen i Norges museumsforbund.

Felles for alle de tre nominerte museene er samarbeid og arbeid med spørsmål knyttet til tradisjoner og bevaring på en utmerket måte.