— Nøkkelknippet er på en eller annen merkelig måte blitt borte, sier administrasjonssjef ved Oslo fengsel, Rolf Henning Larsen, til Bergens Tidende.

Ingen vet hvor nøkkelknippet er. En teori er at det har havnet i en søppelsekk. I så tilfelle kan nøklene nå ligge godt beskyttet på en søppelplass i Oslo. Etter det BT erfarer har ingen av de innsatte foreløpig rømt. Selv om det snart er jul.

Fengselsledelsen fikk onsdag forrige uke beskjed om at et nøkkelknippe var kommet på avveie. En arrestforvarer ansatt ved Oslo politidistrikt skal rett og slett ha mistet dem.

— Dette er veldig beklagelig. Det er uheldig at vi ikke har kontroll på nøklene til fengselet. Det betyr mye i forhold til sikkerheten, sier Rolf Henning Larsen.

Oslo politidistrikt bygger for tiden om arresten sin. Mens byggearbeidene pågår, låner politiet 40 celler i Oslo fengsel. Politiet har derfor fått tilgang til nøkler. Det er disse nøklene som nå er borte.

Etter det BT forstår passet nøklene ikke bare til alle cellene i fengselet. Nøklene passet også til en eller flere av utgangsdørene.

— Hvis nøklene har havnet utenfor fengselet, og noen har tatt dem med inn igjen, kunne nøklene ha blitt brukt i forbindelse med et rømningsforsøk. Men dette er spekulasjoner fra min side. Vi har ingen grunn til å anta at nøklene er blitt misbrukt, sier Rolf Henning Larsen.

I to eller tre døgn har uvedkommende teoretisk kunnet åpne celledørene, vel å merke hvis de fant - eller tok - nøklene. Ifølge direktøren ved Oslo fengsel, Are Høidal, kunne innsatte da ha kommet seg ut i gårdsrommet. Mellom gårdsrommet og friheten står en stor mur. Den ville blitt vanskeligere å forsere. Nøklene skal ha forsvunnet mandag i forrige uke. Onsdag fikk fengselsledelsen beskjed. Først torsdag ble låssylindrene i fengselet omprogrammert.

— Selv om noen skulle få tak i nøklene nå, vil de ikke lenger passe i låsene, sier Rolf Henning Larsen.

Politiinspektør Stig Duaas ved Oslo politidistrikt synes episoden er kjedelig.

— Når vi har fått låne nøkler er det ikke bare kjedelig for fengselet. Det er kjedelig for oss også. Vi har lett mye, men nøklene er ikke funnet. Det er derfor vi tror at de kan ha havnet i søpla, sier han til BT.

Nå belager politiet seg på å betale for fadesen. I verste fall kan det koste flere hundre tusen kroner.