HALLGEIR OFTEDAL, JAN STIAN VOLD, ARVID BERENTSEN

Statsadvokat Tor Christian Carlsen er den ene av de to statsadvokatene som er aktorer. Han startet mandag formiddag klokken 09.35 en gjennomgang av de bevis påtalemyndigheten kommer til å bruke under saken.

— Skulle jeg bli for kort eller for lang får heller retten si fra, sa Carlsen.

— Det kan du være sikker på, sa sorenskriveren.

— Det er noe av det som har bekymret meg minst i denne saken, repliserte aktor.

Carlsen fortalte først om hvilken rolle tellesentraletn til Nokas har i Rogaland. Deretter gikk han over til å fortelle hva som skjedde under selve ransdagen i april i fjor.

Statsadvokaten startet med å vise bilder og kart som viste bevegelser av fra de kjøretøyer som politiet mener ble brukt under ranet. Overvåkingskameraer forteller om biler som passerer parkeringsanlegg og bomstasjoner. Politiet har kartlagt bevegelsene særlig på Lagårdsveien i Stavanger. Selv overvåkingsbilder fra en buss på Domkirkeplassen er blant dokumentasjonen til politiet.

Aktor fortalte at to politibiler som kom til Domkirkeplassen i Stavanger ble beskutt. Den ene var en sivil politibil, den andre var kommandobilen som avdøde Arne Sigve Klungland satt i.

I sekund etter sekund har politiet satt sammen bilder fra overvåkingskamera for å kunne dokumentere bevegelsene før og under etter ranet.

klokken 08.03.04 gikk ransalarmen fra Nokassentralen i Stavanger. En kvinne forteller da at syv ranere er kommet i eller nærheten av tellesentralen. Alarmen som ble utløst gikk direkte til politihuset. I en lydlogg fremgår det at fem skyteserier blir avfyrt. Fra klokken 08.03.04 til 08.08.11, i løpet av drøye fem minutter, blir det avfyrt flere skyteserier som er dokumentert gjennom videoopptak og lydlogger.

Også private bilder ble dokumentert, blant annet klokken 08.04.59, da en lastebil står i brann for å blokkere utkjørselen fra politihusest i Stavanger.

Et vitne så at en person satte seg inn i en bil etter å ha påtent lastebilen, og denne bilen er kort tid etter på plass på Domkirkeplassen.

Aktors gjennomgang av bildematerialet er supplert med flyfoto der ransbiler og ranspersoner er plottet inn med få sekunders mellomrom.

Klokken 08.08.39 er det bilder fra Nokaslokalet hvor det kan se ut som om det var brukt gass i lokalet, men skyen på overvåkingsbildene stammer fra skytingen av glass inne i tellesentralen, noe som medførte en tilnærmet gassky.

Inne i Nokaslokalet var det bare videoopptak i tre minutter før overvåkingskameraene gikk over til å ta enkeltbilder. Dermed har ikke politiet levende bilder fra hele ranet.

Påtalemyndigheten mener Arne Sigve Klungland ble skutt mens han forsøkte å rygge kommandobilen bort fra kuleregnet fra Nokas-ranerne.

Aktor Carlsen viste blant annet til overvåkingskamera fra en buss som sto like bak kommandobilen, og som forsøkte å rygge da han så at bilen til Klungland kom imot ham.

Bussjåføren skal senere vitne om saken.

Etterpå skisserte aktoratet den ville fluktruten til Nokas-ranerne.

Da Nokas-ranet var ferdig gjennomført ved 08.19-tiden, stakk gjerningsmennene - ifølge aktor Tor Christian Carlsen - av etter følgende rute:

Domkirkeplassen - Ny Olavskleiv, krysset Løkkeveien - inn i Jens Zetlitz' gate - Wessels gate - Kannikgata, kjørte videre derfra inn i Solagata som går i undergang under Madlaveien - langs Tjodolvs gate til Gamlingen - Vålandsgata, videre på gangvei mot Bekkefaret og i undergang under Fridtjof Nansens vei, forbi sykehuset, på gangvei til mellom Ullandhaug skole og Barnas hus barnehage, forbi SIF stadion og på gangvei til Solveig Bergsliens gate. Over Auglendsveien opp Tyrihansveien og Tjensvollsveien, gjennom Peer Gynts gate, så et langt stykke langs Mor Åses vei, til Stranddalsveien og litt nedover mot motorveien til Lyses trafostasjon hvor bilene ble satt i brann.