I kjennelsen slår tingretten fast at den 26 år gamle vekteren sannsynligvis visste at informasjonen han ga til David Toska var avgjørende for at Nokas-ranet ble gjennomført, skriver Stavanger Aftenblad.

Siktede er varetektsfengslet i 14 dager med brev— og besøksforbud, forbud mot aviser og kringkasting og med full isolasjon. Han samtykket selv til dette, og fengslingsspørsmålet ble avgjort ved såkalt kontorforretning.

Retten legger til grunn at siktedes opplysninger til Toska om rutiner og innretninger ved tellesentralen var av sentral betydning for ransplanleggingen, og således for at ranet ble gjennomført. Grunnlaget for varetektsfengslingen er fare for bevisforspillelse.

Ifølge siktedes forsvarer, advokat Anne E. Kroken, skal han ikke gjennom nye avhør før onsdag neste uke.