ERLEND FRAFJORD

ARVID BERENTSEN

Slik går det hvis domstolene gir politiet medhold i en fersk begjæring om delvis isolasjon. Men forsvarerne protesterer.

12 av 13 tiltalte sitter for tiden varetektsfengslet med brev— og besøkskontroll frem til hovedforhandlingen starter mandag 19. september. For de fleste er det mest alvorlige inngrepet, full isolasjon, opphevet for lang tid tilbake. Unntaket er Kjell Alrich Schumann(39) hvor ledelsen i Ringerike fengsel, landets mest rømningssikre soningsanstalt, har innført et forhøyet sikkerhetsnivå på hans fengslingssituasjon.

Men når de tiltalte neste helg samles i ett og samme fengsel for første gang, strammes grepet om dem alle, hvis politiet får det som etaten vil.

Rogaland politidistrikt har nettopp sendt ut begjæring om ny fengsling til tingrettene i de forskjellige distriktene hvor de tiltalte er fengslet, det vil si i store deler av Sør-Norge.

— I begjæringen ber vi om 12 nye ukers varetektsfengsling for samtlige, og de seks første ukene i delvis isolasjon, sier politiadvokat Pål Jæger-Pedersen i Rogaland politidistrikt.

Hvis begjæringen blir tatt til følge, betyr dette at de tiltalte ikke får ha noe kontaktmed hverandre i Stavanger fengsel.