ARVID BERENTSEN

Det besluttet Stavanger tingrett nå i morges. Tiltalte Erling Mathias Havnås (47) forsvarer Astri Aas-Hansen fremmet krav om forlenget pause i hovedforhandlingen umiddelbart etter at retten ble satt i dag. Tre andre forsvarere sluttet seg til kravet.

Aas-Hansen understreket at de tiltalte og forsvarerne ikke har fått utlevert alt avlyttingsmaterialet de har krevd innsyn i. Selv om Høyesterett ga dem medhold i at de skulle få innsyn i dette materialet, har påtalemyndigheten tilbakeholdt materiale fra seks personer.

Rogaland statsadvokatembeter har sendt en begjæring til Stavanger tingrett om å få unnta dette materialet for de seks personene etter en bestemmelse i Straffeprosessloven.

Aas-Hansen ba om at pausen i Nokas-saken blir forlenget til domstolene har avgjort dette spørsmålet.

Uansett hva Stavanger tingrett måtte komme frem til i spørsmålet om innsyn, er det ventet at den tapende part vil påkjære kjennelsen. Spørsmålet blir sannsynligvis ikke endelig avgjort før Høyesterett har tatt stilling til det.

Erling Mathias Havnå skal forklare seg for Stavanger tingrett nå. Han erkjenner delvis straffskyld for Nokas-ranet. Når Havnå skal forklare seg i dag, vil aktoratet også forsøke å stille ham til veggs om ranet av Postens brevsenter i Oslo natt til mandag 27. oktober 2003. Dette ranet nekter han straffskyld for.

ERIK JOHANSEN