Det var forsvarerne i Nokas-saken som ba tingretten utsette forhandlingene fordi forsvarerne vil ha tid til å sette seg inn i det overflødige avlyttingsmaterialet som politiet har fra den såkalte KK (Kommnikasjonskontrollen). Nesten 1000 timer skal være lagret, og dette er materiale som påtalemyndigheten mener ikke har noen bevisverdi. 33 personer avlyttet.

Påtalemyndigheten mener at det ikke var nødvendig å utsette saken. Statsadvokat Arild Dommersnes tror ikke at forsvarene finner nye bevis når de gjennomgår materialet.

— Utsettelsen har ingen praktisk betydning for vårt arbeid, men den skaper noen utfordringer for politiet som har ansvaret for sikkerheten, sier han.

Retten mener at det ikke kan utelukkes at det i overskuddsmaterialet kan være informasjon av betydning for de tiltalte.

Ridvan Halimis forsvarer Trygve Staff betegner utsettelsen som "en knusende, riktig og god avgjørelse".

Kjell Allrich Schumanns advokat, Morten Furuholmen, er fornøyd med at saken utsettes, men er oppgitt over at aktoratet ikke var forberedt på at dette ville skje.

SAKEN UTSATT: David Toska (i forgrunnen) og de andre tiltalte får seg en pause på inntil seks dager.