Thomas Thendrup ble frikjent av juryen i NOKAS-saken, men lagmannsretten tilsidesatte kjennelsen.

Thomas Thendrups advokater, Ellen Holager Andenæs og Berit Reiss-Andersen, skriver at beslutningen om kjæremål er truffet på grunnlag av feil lovanvendelse.

Dersom kjæremålet ikke forkastes, blir det opp til Høyesterett å avgjøre om lagmannsretten anvendte loven feil den 19. januar i NOKAS-saken. Dersom Høyesterett kommer til at loven er anvendt feil, blir juryens nei til skyld når det gjelder Thomas Thendrup stående, og må legges til grunn ved domsavsigelsen.

Thendrup ble først frikjent av juryen, men etter en halv time satte de tre fagdommerne frifinnelsen til side. Dommerne mente at «Thomas Thendrup utvilsomt er skyldig».

I det tolv sider lange kjæremålet trekker Holager Andenæs og Reiss-Andersen inn både Johs. Andenæs’ fremstilling om lovbestemmelsen, rettspraksis og hele historikken rundt fenomenet tilsidesettelse. Thendrups forsvarere mener at tilsidesettelsen er en subjektiv skjønnsmessig overprøving av lagrettens bevisbedømmelse som er i strid med loven.