Tidspunktet for domsavsigelsen var opprinnelig fastsatt til førstkommende fredag, den 24. februar klokka 12.

Bakgrunnen for utsettelsen er at Gulating lagmannsrett tirsdag besluttet at behandlingen av en eventuell ankesak tidligst skal begynne etter sommerferien. Opprinnelig var det planen å starte ankesaken i lagmannsretten den 20. mars.

Lagmannsrettens beslutning om utsettelse medfører at Stavanger tingrett ikke lenger står under det samme tidspress for å avsi dom på et bestemt tidspunkt før ankesaken.