Hvis Toska skulle bli domfelt også for brevsenterranet, øker sannsynligheten for at han blir dømt til forvaring, skriver Stavanger Aftenblad.

Første gang statsadvokatene fikk saken fra politiet ble saken returnert med beskjed om at man skulle avvente Nokas-dommen og eventuell ny etterforskning. Nå har Oslo-politiet sendt saken til statsadvokatene igjen.

– Vi har lagt ved Nokas-dommen og en forklaring Toska avga onsdag 22. februar, opplyser politiadvokat Olav Hovstad ved Oslo politidistrikt.

Det betyr at politiadvokaten mener Nokas-dommen inneholder interessante opplysninger som statsadvokaten bør merke seg. Stavanger tingrett fastslår flere steder i dommen at Toska hadde en sentral rolle under ranet av Postens brevsenter. Retten la blant annet vekt på opplysninger Erling Mathias Havnå (47) har gitt om Toska. Havnå har forklart at «oppdragsgiveren» i brevsenterranet var den samme som i Nokas-saken.

Statsadvokat Geir Evanger ved Oslo statsadvokatembeter bekrefter at han har mottatt saken.

– Jeg har ikke vurdert saken og kan ikke si noe om når vi kommer med en avgjørelse, sier Evanger til Stavanger Aftenblad.