– Dette er veldig hyggelig og vel fortjent. Her er det ikke snakk om fysisk vold, men psykisk vold, sier advokat Gisle Johnson, som har representert de ansatte i saken for Finansforbundet, til Stavanger Aftenblad.

Torsdag kveld ringte han rundt til de 30, som alle var på jobb ransdagen i 2004.

Da Nokas-saken ble behandlet i rettssystemet, fikk fire av de ansatte i Nokas 80.000 kroner hver i oppreisning. Disse var til stede i underetasjen da ranerne slo til. Men det var også andre på jobb denne dagen, men domstolene mente disse ikke var tilstrekkelig berørt til å få erstatning.

Finansforbundet, som organiserer de ansatte, var uenige i dette og søkte derfor om voldsoffererstatning på vegne av 35 andre ansatte. Ønsket ble blankt avvist 28. januar i år.

– Kontoret for voldsoffererstatning mente først de ikke var direkte truet under ranet, og derfor ikke kunne få erstatning, sier advokat Gisle Johnson.

Han brukte derfor mye tid og arbeid på å formulere en klage.

– Torsdag fikk jeg beskjed om at vedtaket er omgjort. Så langt har 30 stykker fått erstatning.

Det er Erstatningsnemnda for voldsofre som har behandlet klagen. Erstatningsbeløpene varierer mellom 30.000 og 60.000 kroner, etter belastningen på den enkelte.

– De fleste har fått rundt 50.000 kroner, forteller Johnson.