Arresten er den andre i løpet av påskehelgen.

Den 50-årige skipperen på «Obva» kan vente seg en bot på 15.000 kroner, og rederiet kan få inndratt 100.000 kroner av fangstverdi som følge av brudd på påskeforbudet om å fiske fra 62 grader nord til 70,20 grader, skriver Dagbladet.no

– Bakgrunnen for påskestoppen er at fisken er i en gyteperiode, og vi ønsker å ha en stopp i fisket, sier Njål Røkenes, operasjonsoffiser ved KV Nord.

Påskeaften morgen ble den russiske tråleren «Novoazovsk» slept inn til havn i Tromsø etter at Kystvakten avdekket at tråleren hadde lastet om fisk uten å gi beskjed til norske myndigheter.