Yngre legers forening vedtok på sitt landsmøte torsdag å si nei til regjeringen forslag om reservasjonsmulighet:

"Yngre legers forening støtter ikke at det innføres reservasjonsmulighet for fastleger mot å henvise til abort, slik det fremgår av regjeringens lovforslag", heter det i vedtaket, som ble fattet med 40 mot fem stemmer.

— Det var i tråd med styrets innstilling til vedtak, sier Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening.

— Var det stor motstand mot forslaget?

— Nei, det var en begrenset og verdig debatt, sier han.

Går mot et nei

YLF er den nest største medlemsforeningen i Legeforeningen. Onsdag ble det kjent at den tredje største medlemsforeningen, Allmennlegeforeningen, også sier nei.

Dessuten viste en ringerunde BT gjorde i forrige uke at et klart flertall av de fylkeslagene som har gjort seg opp en mening, sier nei til reservasjonsrett.

— Nå har både dere, Allmennlegeforeningen og en rekke fylkeslag sagt nei til regjeringens forslag. Forventer du nå at Legeforeningen sentral vil si det samme?

— Vi kommer til å håndtere dette på ordinær måte, og samle inn høringsuttalelsene fra foreningsleddene og basere Legeforeningens høringsuttalelse til regjeringen på det, sier Torgersen, som selv sitter i sentralstyret i Legeforeningen.

Råd til regjeringen

Den interne høringen i Legeforeningen skal være over innen 30. mars, en måned før foreningen har frist til å avgi sin høringsuttalselse på regjeringens forslag.

Hva Legeforeningen kommer frem til vil bety mye for regjeringen, fordi den har lent seg tungt på Legeforeningen når den har argumentert for reservasjonsrett.

Det skyldes at landsstyret i Legeforeningen i fjor sommer gjorde et vedtak som åpnet for reservasjonsrett. Men mange i foreningen peker nå på at dette var et langt videre vedtak, og at det ikke trenger å være noen motsetning mellom dette og det å si nei til regjeringens forslag.

Vil prege høringen

Legeforeningen har ikke nytt landsstyremøte før i mai, altså etter at høringsfristen til regjering går ut. Derfor vil den interne høringen bety mye for hvilket standpunkt Legeforeningen faller ned på. Det bekrefter også Torgersen.

— Ja, og det er helt ordinært for hvordan vi gjennomfører høringsprosessene i Legeforeningen, sier han.